АЛМАТЫ АҚШАМЫ

Газет 1988 жылдың 1 шілдесінен бастап шығады